Ubezpieczenia indywidualne i dla firm przeznaczone są dla osób, które chcą czuć się bezpiecznie, korzystając z ochrony od zdarzeń losowych. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują bardzo szeroki zakres produktów przeznaczonych dla różnego rodzaju odbiorców.

W portfolio ubezpieczycieli zwykle można znaleźć:

  • obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia AC i NNW;
  • ubezpieczenia mieszkania i domu;
  • ubezpieczenia OC w życiu prywatnym;
  • ubezpieczenia turystyczne;
  • ubezpieczenia działalności gospodarczej;
  • ubezpieczenia na życie;

W DDK Ubezpieczenia zawsze oferujemy naszym klientom najkorzystniejszy wariant ochrony. Dla stałych klientów często są dostępne dodatkowe zniżki i preferencyjna wysokość składki. W naszej praktyce łączymy rzetelność, doświadczenie oraz proklienckie podejście. W każdej chwili możesz do nas zadzwonić i upewnić się co do zakresu ochrony, opłat i innych warunków ubezpieczenia.

Dlaczego warto się ubezpieczać?

Zakres poszczególnych polis jest różny. W każdym przypadku ubezpieczenie pozwala jednak zaoszczędzić dwa niezwykle ważne zasoby – czas i pieniądze. W razie wypadku ubezpieczeniowego poszkodowany nie musi pokrywać wydatków związanych z naprawieniem uszczerbku z własnych środków, ale korzysta z ochrony gwarantowanej przez zakład ubezpieczeń.

Ubezpieczyciel ma obowiązek przeprowadzić postępowanie likwidacyjne, a jeżeli uzna, że zdarzenie dotyczy zakresu ochrony ubezpieczeniowej, wypłacić świadczenie wynikające z zawartej umowy.

Jak mądrze wybrać ubezpieczenie?

Wiele osób przy zakupie polisy kieruje się głównie wysokością składki, ale cena ubezpieczenia nigdy nie powinna stanowić decydującego kryterium. Przed wykupieniem polisy należy koniecznie zapoznać się z treścią dokumentu OWU, aby w kluczowym momencie nie okazało się, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia. Jak jednak poznać, która polisa jest dobra?

Wybierając ubezpieczenie na życie, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na sumę ubezpieczenia, zakres ochrony i wyłączenia. Towarzystwo Ubezpieczeń powinno być w stanie efektywnie zabezpieczyć  Twoich bliskich w razie poważnego wypadku lub śmierci. Ubezpieczenie samochodu może obejmować wyłącznie obowiązkową polisę OC, jak również dodatkowe ubezpieczenia dobrowolne np. autocasco, NNW oraz assistance. Z kolei polisa mieszkaniowa powinna pokrywać jak najszerszy zakres ryzyk typowych dla nieruchomości, np. zalanie lub włamanie, a także zabezpieczenie pomieszczeń przynależnych, takich jak np. piwnica.

Wybierz DDK Ubezpieczenia i kup ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb. 

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty produktów ubezpieczeniowych, w zakładce kontakt znajdziesz numer telefonu oraz adres e-mail.

Nasz doradca pomoże dopasować rodzaj ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, obliczy składkę i wypełni niezbędne formularze oraz przeprowadzi przykładowe kalkulacje. Jeśli wiesz, czego szukasz, cały proces zakupu polisy trwa zaledwie kilka minut i sfinalizujesz go bez wychodzenia z domu.

Zapraszamy do kontaktu online lub u Agenta. Wygodne ubezpieczenia możesz kupić szybko i tanio wybierając z oferty największych Towarzystw Ubezpieczeniowych.