Przed zgłoszeniem szkody należy przygotować:

  • dane osobowe uczestników zdarzenia,
  • dowód rejestracyjny w przypadku uszkodzenia pojazdu,
  • informacje dotyczące przedmiotu szkody,
  • dokumentację medyczną.