Można to zrobić poprzez e-mail.

Przed zgłoszeniem sprzedaży należy przygotować:

  • umowę sprzedaży pojazdu lub zawiadomienie o jego zbyciu,
  • wypowiedzenie umowy przez nabywcę pojazdu (jeśli posiadasz taki dokument),
  • zaświadczenie o demontażu/zezłomowaniu pojazdu wydane przez tego typu firmę,
  • inny dokument potwierdzający rozwiązanie umowy.

Należy pamiętać, że dopóki sprzedaż samochodu nie zostanie zgłoszona, opłata za kolejne składki będzie wciąż ciążyła na sprzedawcy.