Gdzie obowiązuje ubezpieczenie OC?

W Polsce oraz w następujących krajach europejskich: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Węgry.

Czy mogę zmienić Ubezpieczyciela w trakcie obowiązywania polisy?

Nie. Umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy. Wypowiedzenie umowy na piśmie można złożyć najpóźniej dzień przed końcem obecnego ubezpieczenia. Np. ubezpieczenie kończy się 2 czerwca, wypowiedzieć możemy najpóźniej 1 czerwca.