Nie. Umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy. Wypowiedzenie umowy na piśmie można złożyć najpóźniej dzień przed końcem obecnego ubezpieczenia. Np. ubezpieczenie kończy się 2 czerwca, wypowiedzieć możemy najpóźniej 1 czerwca.