Zadaniem indywidualnego ubezpieczenia na życie jest ochrona ubezpieczonego, a pośrednio zabezpieczenie jego rodziny. W podstawowym wariancie świadczenie z tytułu ubezpieczenia wypłacane jest w razie śmierci ubezpieczonego. Najlepsze ubezpieczenia na życie gwarantują wsparcie finansowe w razie trudnej sytuacji życiowej takiej jak pobyt w szpitalu, ciężka choroba, poważny uszczerbek na zdrowiu lub niezdolność do pracy.

Zawierając umowę ubezpieczenia na życie, należy wybrać okres ochrony. Może on wahać się od rocznych ubezpieczeń krótkoterminowych do nawet ochrony dożywotniej. Oferty ubezpieczenia na życie skierowane są do osób, które nie ukończyły określonego wieku, wskazanego w ogólnych warunkach ubezpieczenia danego produktu.

Jakie są rodzaje ubezpieczenia na życie?

Obok indywidualnej polisy na życie wyróżnia się też inne warianty ochrony o podobnym zakresie. Rodziny mogą zdecydować się na tzw. polisę rodzinną. Z kolei zakłady pracy chętnie wybierają ubezpieczenia grupowe.

Zakres ubezpieczenia może być różny w zależności od oferty Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W razie wypadku lub choroby świadczenie zostanie wypłacone ubezpieczonemu albo uposażonemu. Klasyczne ubezpieczenie na życie zapewnia wypłatę świadczenia z tytułu śmierci osoby objętej ochroną na rzecz uposażonego. W takiej sytuacji pieniądze zostaną wypłacone z reguły członkom rodziny.

Kiedy ubezpieczenie na życie i zdrowie nie zadziała?

Warunkiem otrzymania świadczenia jest zajście zdarzenia ubezpieczeniowego przewidzianego w OWU. Każde ubezpieczenie na życie przewiduje jednak szereg wyłączeń. Spełnienie jednej z tych przesłanek sprawi, że pomimo nieszczęśliwego wypadku ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia. Zakres ochrony nie obejmuje m.in.:

  • przedawkowania leków;
  • przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
  • chorób niewymienionych w tabeli załączonej do OWU;
  • udziału w przestępstwie;
  • przekroczenia limitu zdarzeń ubezpieczeniowych.

Na jaką kwotę warto zdecydować się przy wyborze ubezpieczenia?

Wybierając ubezpieczenie na życie, możesz określić tzw. sumę ubezpieczenia. To kwota, jaką otrzyma osoba uposażona na skutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

Wysokość sumy ubezpieczeniowej powinna być na tyle duża, aby zapewnić realne wsparcie dla najbliższych na wypadek Twojej śmierci. Warto jednak pamiętać, że wraz ze wzrostem sumy ubezpieczenia w górę idą także składki.

Aby dobrze wybrać polisę, dobrym pomysłem jest zapoznanie się z kilkoma przykładowymi ofertami w różnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie i od czego zależy wysokość składki?

Porównując ubezpieczenia na życie, na pewno zauważyłeś/aś, że ich cena różni się między sobą. Decydujące znaczenie dla wysokości składki ma m.in.:

  • zakres ochrony – obok wariantu bazowego wiele Towarzystw Ubezpieczeniowych daje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony;
  • wiek ubezpieczonego – osoby starsze z reguły zapłacą wyższą składkę, ponieważ w ich przypadku problemy zdrowotne są bardziej prawdopodobne;
  • suma ubezpieczenia – im wyższa jest kwota wsparcia finansowego w trudnym momencie, tym wyższe będą składki;
  • stan zdrowia ubezpieczonego – ubezpieczyciel ma prawo zadawać pytania dotyczące stanu zdrowia ubezpieczonego. W razie choroby lub nałogu może podnieść wysokość składki albo nawet odmówić przedstawienia oferty ubezpieczenia.

Zawarcie umowy ubezpieczenia na życie jest bardzo proste. W tym celu wystarczy okazać Agentowi dowód osobisty. Towarzystwa Ubezpieczeń z reguły nie proszą o dokumentację medyczną, choć mogą to zrobić na etapie postępowania likwidacyjnego.

Korzystając z oferty DDK Ubezpieczenia, kupisz ubezpieczenie na życie dopasowane do Twoich potrzeb przez internet lub telefon. Zabezpiecz bliskich w razie wypadku, inwestuj bezpiecznie i nie martw się o przyszłość.