Wykupione ubezpieczenie nieruchomości (domu lub mieszkania) obejmuje ochroną budynek albo lokal oraz jego wyposażenie. Z reguły jest dobrowolne, choć banki zwykle oczekują go przy udzielaniu kredytu hipotecznego. Zakresem ubezpieczenia domowego można objąć nie tylko mieszkanie lub ukończony dom jednorodzinny, ale także garaż, obiekty małej architektury (np. altany), budynki gospodarcze oraz dom w budowie.

Jaki jest zakres ubezpieczenia domu i mieszkania?

Zakres ochrony nieruchomości jest dokładnie sprecyzowany w ogólnych warunkach ubezpieczenia, zaprojektowanych dla danego produktu ubezpieczeniowego. Większość ubezpieczycieli obejmuje ochroną całe grupy elementów, oferując:

 • ubezpieczenie murów mieszkania lub domu;
 • ubezpieczenie stałych elementów oraz wyposażenia;
 • ubezpieczenie ruchomości domowych.

Obok podstawowego zakresu ubezpieczenia można wybrać rozszerzoną ochronę. Taka polisa zabezpiecza np. elementy szklane, sprzęt elektroniczny lub zawartość piwnicy do określonej kwoty.

Przed jakimi zdarzeniami chroni ubezpieczenie domu lub mieszkania?

Ubezpieczona nieruchomość jest chroniona przed różnymi zdarzeniami losowymi, takimi jak zalanie, uderzenie pioruna, uszkodzenia spowodowane przez napór śniegu czy upadek statku powietrznego.

Warto również rozważyć wykupienie rozszerzonego zakresu ubezpieczenia w zakresie np. kradzieży z włamaniem lub rozbojem albo przepięcia.

Wariantów ubezpieczenia jest wiele. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia warto przemyśleć, jak duże jest ryzyko wystąpienia poszczególnych zdarzeń. W razie wątpliwości zapraszamy do skorzystania z usług doradztwa ubezpieczeniowego świadczonego przez konsultantów DDK Ubezpieczenia.

Kiedy ubezpieczenie mieszkania lub domu nie zadziała?

Ubezpieczenie Twojego domu lub mieszkania działa wyłącznie w przypadku spełnienia przesłanek wymienionych w OWU. Każdy ubezpieczyciel przewiduje jednak listę wyłączeń swojej odpowiedzialności. Jeżeli do szkody dojdzie w wyniku spełnienia się jednego z tych warunków, Towarzystwo Ubezpieczeń odmówi wypłaty świadczenia, a koszty trzeba będzie ponieść z własnej kieszeni.

Okoliczności, które zwykle wyłączają ochronę ubezpieczeniową to m.in.:

 • rażące niedbalstwo lub wina umyślna ubezpieczonego;
 • przejawy siły wyższej;
 • szkody wyrządzone po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających;
 • szkody wynikające z awarii sieci dystrybutorów energii (np. gazu, prądu).

Czego nie obejmuje ubezpieczenie nieruchomości?

Nie w każdym przypadku ubezpieczenie nieruchomości obejmuje wszystkie znajdujące się w niej elementy. Zazwyczaj zakresem ubezpieczenia mieszkania lub domu nie mogą zostać objęte np.:

 • nieoprawione kamienie szlachetne;
 • papiery wartościowe;
 • sprzęty wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • dokumenty.

Co wpływa na ubezpieczenie domu i mieszkania?

Poszczególne oferty ubezpieczenia nieruchomości różnią się między sobą ceną. Wysokość składki zależy od szeregu czynników, w tym zakresu ubezpieczenia, wartości nieruchomości i sposobu obliczania odszkodowania.

Na cenę ubezpieczenia domu i mieszkania mają wpływ parametry samego budynku, takie jak rok budowy, wykorzystane materiały, a w przypadku bloku – piętro, na którym znajduje się lokal.

Ubezpieczenie mieszkania i domu a OC i Assistance

Wraz z ubezpieczeniem domu lub mieszkania Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Działa ono np. w sytuacji zalania mieszkania sąsiada lub szkód wyrządzonych przez dzieci. Ubezpieczenie to może objąć również szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe.

Obok ubezpieczenia OC warto rozważyć usługę Assistance. Polega ona na zapewnieniu pomocy specjalistów takich jak ślusarz, hydraulik lub elektryk. OC w życiu prywatnym oraz Assistance to usługi dodatkowo płatne.

Nie wiesz, jak wybrać ubezpieczenie nieruchomości? Pomożemy Ci dopasować ochronę do Twoich potrzeb. W DDK Ubezpieczenia kupisz ubezpieczenie domu przez internet lub telefon bez wychodzenia z domu.