Ubezpieczenie firmy pozwala na ochronę przedsiębiorstwa przed skutkami zdarzeń losowych. Dzięki niemu w razie wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego można liczyć na rekompensatę i nie ma potrzeby pokrywania wydatków z własnej kieszeni. W ofercie DDK Ubezpieczenia znajdziesz ofertę zarówno dla małych, jak i średnich przedsiębiorstw, a także dużych firm.

Kto powinien skorzystać z ubezpieczenia dla firm?

Zawarcie umowy ubezpieczenia firmy w niektórych branżach jest wymagane przez obowiązujące przepisy. Obligatoryjne ubezpieczenie OC dotyczy m.in. podmiotów działających w branży turystycznej, finansowej oraz księgowej. Nie wszystkie branże mają obowiązek wykupienia polisy OC działalności. Wielu przedsiębiorców decyduje się jednak na skorzystanie z ubezpieczenia dobrowolnie, wybierając zakres ochrony uwzględniający analizę czynników ryzyka.

Jak wygląda zakres ubezpieczenia dla firm?

Prowadzenie firmy wiąże się z ryzykiem szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Dlatego podstawowa polisa ubezpieczeniowa obejmuje ochronę od odpowiedzialności cywilnej. Polisa OC pozwoli na zachowanie płynności finansowej w razie konieczności zapłaty wysokiego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Oczywiście zakres ochrony może zostać rozszerzony o dodatkowe klauzule dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. 

Typowa ochrona ubezpieczeniowa dla firm obejmuje:

  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
  • ubezpieczenie od powstania szkody cybernetycznej;
  • ubezpieczenie na wypadek pożaru i innych zdarzeń losowych, takich jak np. powódź, zalanie, uderzenie pioruna, osunięcie lub zapadanie się ziemi czy upadek statku powietrznego;
  • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem lub aktów wandalizmu;
  • ubezpieczenie flot firmowych w ramach OC, AC, NNW i Assistance.

Przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej warto zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, które precyzują poszczególne rodzaje wypadków. Nie wszystkie Towarzystwa Ubezpieczeń definiują każde pojęcie w ramach ubezpieczenia mienia firmy w taki sam sposób. W razie wątpliwości nasz Agent pomoże w doborze odpowiedniego ubezpieczenia dla Twojej firmy. Oferujemy również gotowe pakiety ubezpieczeń dla małych i średnich firm.

Od czego zależy cena ubezpieczenia w związku z prowadzeniem działalności?

Cena ubezpieczenia firmy od odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej oraz pozostałych szkód jest uzależniona od wielu czynników. Do najważniejszych spośród nich należy zaliczyć:

  • rodzaj prowadzonej działalności – jedne aktywności biznesowe mogą być bardziej ryzykowne niż inne;
  • miejsce ubezpieczenia – OC dla firmy w dużej aglomeracji zwykle będzie droższe niż to samo ubezpieczenie, ale w małej miejscowości;
  • skalę biznesu – ochrona jednoosobowej działalności gospodarczej najczęściej kosztuje mniej niż zabezpieczenie notowanej na giełdzie S.A.

Choć przedmiotem ubezpieczenia zwykle jest przedsiębiorstwo rozumiane jako ogół majątku firmy lub jego konkretna część, oferty poszczególnych ubezpieczycieli mogą znacznie różnić się między sobą.

Ubezpiecz swoją firmę, korzystając z usług DDK Ubezpieczenia i nie przejmuj się nieszczęśliwymi wypadkami. Nasi specjaliści wyliczą wysokość składek i zaproponują kompleksowe rozwiązania.